De algemene ledenvergadering staat gepland op vrijdag 10 september. Nadere informatie en uitnodiging volgen nog.

ALV 10 september
Schuiven naar boven