Handlers Plus cursus Behendigheid


De Handlers Plus cursus is een cursus waarin de handlingtechnieken worden uitgediept en nog meer nieuwe technieken worden aangeleerd zodat men een parcours vloeiend kan leren lopen.


border collieagilitykatteloopgoedformaat 747739 960 720Wanneer er genoeg ervaring is opgedaan met het lopen van parcoursen dan kan er in overleg met de trainer doorgestroomd worden naar onze Gevorderdencursus Behendigheid.

Parcours Behendigheid

Deze Handlers Plus cursus is een jaarcursus en kost € 125,-
Dag en tijd: de Handlers Plus cursus wordt gegeven op de maandagavond van 19:15 uur tot 20:15 uur door trainer Klaas Aalderink.
De contributie voor het lidmaatschap van HSV Almelo is €25,- per vol kalenderjaar.